Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 152 134
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 152 134
Genel Toplam 286