Personel Sayıları
Profesör 0
Doçent 2
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 149 132
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 149 132
Genel Toplam 281