Ana Sayfa
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon
Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, fikir üreten, paylaşan, kullanan ve sunabilen, kültürel değerlerimizi referans alarak bu değerleri çağdaş sanat tarihi prensiplerine uygun bir bakış açısıyla yorumlayarak özgün kültür ve sanat tarihi araştırmalarını ortaya koyabilecek bireyler yetiştiren bir eğitim vermektir.

Vizyon
Gerek ülkemizdeki gerek yurtdışındaki sanat tarihi programlarının müfredatını göz önüne alarak çağdaş öğretim ilkelerini uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,
Temel mesleki derslerin, mimari ve süsleme sanatları alanındaki uygulamalı çizimlerin yapıldığı derslerle desteklenerek donanımlı öğrenciler yetiştirmek konusunda sürekli gelişen bir bölüm olmak
Araştırma ve projelerle, Sakarya ve çevresi başta olmak üzere ülkemizdeki maddi kültür varlıklarının tanıtılması, korunması ve yaşatılması için toplumsal bilincin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.